MOSiR jednym z kluczowych partnerów MŁKS

Dzięki partnerskim relacjom Młodzieżowego ŁKS z Miejskim Ośrodkiem Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży rozwijamy się o nowe formy współpracy. W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne robocze spotkanie w sprawie dodatkowego wsparcia MOSiR-u na rzecz MŁKS. Pragnąc wykorzystać nasze zasoby oraz możliwości, poruszyliśmy dzisiaj trzy ważne elementy umożliwiające dalszy rozwój szkolenia młodych piłkarzy w Łomży. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor MOSiR, Prezes Zarządu MŁKS oraz koordynator trenerów MŁKS. Poruszone zostały trzy kwestie:

  1. Utworzenie w Łomży placu treningowego z nawierzchnią naturalną;
  2. Utworzenie siłowni na terenie Stadionu;
  3. Utworzenie konstrukcji typu parkour z urządzeniami do elementów treningu motorycznego

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zgodności naszych potrzeb względem wykorzystania istniejących obiektów MOSiR oraz kierunków ich rozwoju. Wspólnie wyznaczyliśmy dwie pierwsze lokalizacje boisk trawiastych oraz możliwości ich wykonania i dalszego utrzymania. Ustaliliśmy także lokalizację parkouru i siłowni oraz możliwości ich finansowania. Jesteśmy zgodni, że przy wspólnym zaangażowaniu bieżące cele dalszej współpracy są realne do osiągnięcia. Tym bardziej biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty współpracy, między innymi:  Wspólne rozwiązanie problemu oświetlenia boisk treningowych, udostępnienie biura, udostępnienie dwóch dodatkowych szatni w trybunie głównej stadionu, udostępnienie pomieszczenia magazynowego, zaadoptowanie szatni przy boisku sztucznym na potrzeby MŁKS, udostępnienie boisk treningowych na preferencyjnych warunkach, udostępnienie głównej płyty stadionu na potrzeby zajęć treningowych najmłodszych roczników, zapewnienie treningów oraz meczy juniorów starszych i młodszych na płycie treningowej trawiastej, udzielenie 30% rabatu dla wszystkich zawodników MŁKS na korzystanie z oferty Parku Wodnego i inne.

Młodzieżowy ŁKS dziękuje za okazane wsparcie. Dziękujemy, że MOSiR w tak znaczącym zakresie wspiera szkolenie młodzieży piłkarskiej oraz jest otwarty na dalszy rozwój współpracy.