40.000 zł dla Młodzieżowego ŁKS-u

Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy otrzymał dofinansowanie w wysokości 40.000 zł w ramach konkursu ŁPPi RPA oraz PS. Społeczność MŁKS składa podziękowanie Prezydentowi Miasta Łomża p. Mariuszowi Chrzanowskiemu za wsparcie szkolenia łomżyńskiej młodzieży. Przyznane środki przeznaczone zostaną między innymi na program zajęć psychoedukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, dofinansowanie kosztów obozów letnich oraz półkolonii „Wakacje z MŁKS”.