KLASY O PROFILU SPORTOWYM W SP 4 W ŁOMŻY

Kolejne klasy o profilu sportowym powstają w łomżyńskiej „Czwórce”

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży stawia na sport i rozwój intelektualny dzieci tworząc kolejne oddziały o profilu sportowym..  „Badania pokazują, że sport pomaga osiągać wysokie wyniki w nauce, dlatego stwarzamy naszym uczniom taką możliwość” – mówi dyrektor placówki Pan Marcin Piotrowski.

Klasa pierwsza będzie klasą o profilu ogólnorozwojowym z elementami gier zespołowych, a nowopowstająca  klasa czwarta będzie sprofilowana  na piłkę nożną chłopców i piłkę koszykową dziewcząt. Patronat nad klasami sportowymi objął Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża, dlatego zajęcia sportowe w tworzonych klasach prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, instruktorską i trenerską z MŁKS i UKS 4 Łomża. Dzieci będą mieć dostęp do profesjonalnego sprzętu i bazy sportowej. Nieodłącznym elementem  są też

obozy sportowe i zawody na szczeblu: międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim.  „Mamy doświadczenie w prowadzeniu klas sportowych. Funkcjonują w naszej szkole od lat. Uczniowie tych klas maja na swoim koncie wiele osiągnięć sportowych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. Co ważne osiągają wysokie wyniki w nauce, angażują się też inne formy aktywności. Sport uczy je wytrwałości, zaangażowania i dyscypliny, dzięki temu świetnie radzą sobie w szkole. – dodaje dyrektor szkoły Marcin Piotrowski. Zapisy prowadzone są na stronie:  https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/Info/84420 i w sekretariacie SP4 Łomża. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 216 27 52.