KOMUNIKAT ZARZĄDU

Zarządu Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego z dnia 19 marca 2017r,w sprawie dokonania wyboru Pana Jacka Lisa na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

Zarząd MŁKS działając na podstawie § 19 ust.1 Statutu Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego, w związku ze zgłoszoną przez Pana Marcina Trojanowskiego w dniu 17 marca 2017r i datowaną na dzień 16 marca 2017r rezygnacją z funkcji członka i Prezesa Zarządu, kierując się dobrem Klubu i zapewnieniem uprawnionej do działania w imieniu MŁKS reprezentacji prawnej, w drodze jednogłośnej uchwały, dokonał w dniu 19 marca 2017r wyboru na funkcję pełniącego obowiązki  Prezesa Zarządu – wieloletniego zawodnika drużyny ŁKS oraz działacza sportowego i obecnego członka Zarządu, Pana Jacka Lisa.
Jednocześnie Zarząd MŁKS w imieniu całej społeczności sportowej skupionej przy klubie MŁKS, kierując się bardzo wysoką oceną dotychczasowej działalności oraz wykazywanego ponadprzeciętnego społecznego zaangażowania w sprawowanie przez Pana Marcina Trojanowskiego obowiązków na stanowisku Prezesa, składa na Jego ręce serdeczne podziękowania.

Zarząd
Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego