MŁKS z nowym Zarządem

W niedzielę 22 stycznia odbyło się długo wyczekiwane Walnego Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze  Młodzieżowego ŁKS . W obecności 170 członków posumowana została działalność MŁKS w latach 2014/2015. Zarząd oraz komisja rewizyjna przedstawili sprawozdanie działalności w tym okresie. Zarząd, w wyniku głosowania uzyskał absolutorium za działalność w roku 2014 oraz 2015. Następnie dokonano wyboru nowych władz naszego Stowarzyszenia. Podczas pierwszego posiedzenia wspólnie ukonstytuowały się władze Klubu oraz Komisja rewizyjna.

Nowy Zarząd Młodzieżowego ŁKS :

Prezes Zarządu – Marcin Trojanowski

Skarbnik – Roman Lemański

Sekretarz – Wojciech Winko

Członek Zarządu – Sebastian Hojdeczko

Członek Zarządu – Jacek Lis

Członek Zarządu – Krzysztof Sychowicz

Członek Zarządu – Mirosław Kuźma

 

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji – Tomasz Gietek

Członek Komisji – Marcin Mikołajczyk

Członek Komisji – Artur Mroczkowski

 

Przed nowym Zarządem stoi teraz odpowiedzialne zadanie dalszego tworzenia i doskonalenia szkolenia młodych piłkarzy z Łomży oraz regionu. O wynikach pracy przekonamy się w trakcie wykonywania poszczególnych działań na rzecz Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego.