Nowe, stare władze w Młodzieżowym ŁKS

We piątek (17.05.2019) odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

W czasie posiedzenia przedstawiono szczegółowo sprawozdanie merytoryczne Zarządu oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2018, jak również udzielono absolutorium członkom Zarządu. W związku z upływem kadencji organów wybrano także Zarząd na następny rok w następującym składzie:

Wojciech Pietruszewski – Prezes Zarządu

Adrian Mleczek – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sychowicz – Skarbnik

Kamil Parol – Sekretarz

Marcin Makowski – Członek Zarządu

W imieniu Klubu dziękujemy wszystkim dotychczasowym Członkom Zarządu za współpracę ale mamy nadzieję, że będzie ona trwała nadal.

KS