PWSIiP wspiera MŁKS

Współpraca Młodzieżowego ŁKS z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży rozrasta się „z miesiąca na miesiąc”. Dzięki bezinteresownej pomocy i wsparciu Rektora dr hab. Roberta Charmasa, Kanclerza Pana Andrzeja Grodzkiego, Dyrekcji Liceum Mistrzostwa Sportowego przy PWSIiP oraz pracowników, otrzymaliśmy w ramach współpracy:

  1. Nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń Domu Studenta oraz LMS na potrzeby przeprowadzenia Półkolonii „Wakacje z MŁKS” w roku 2015 i 2016
  2. Podpisanie umowy powierzającej MŁKS utworzenie oraz nadzór nad pierwszą klasą sportową o profilu piłka nożna w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży. W klasie nauczycielem nadzorującym szkolenie będzie trener MŁKS
  3. Nieodpłatne udostępnienie auli na potrzeby przeprowadzenia szkoleń oraz spotkań z zawodnikami oraz rodzicami
  4. Nieodpłatne udostępnienie auli na potrzeby przeprowadzenia Walnego Zebrania MŁKS
  5. Współpraca w zakresie praktyk oraz staży trenerskich studentów PWSIiP.
  6. Nieodpłatne udostępnianie ekranu oraz rzutnika multimedialnego na potrzeby szkoleń dla trenerów oraz zawodników MŁKS

Społeczność Młodzieżowego ŁKS składa serdeczne podziękowanie za okazane zaufanie. Jesteśmy przekonani, że partnerska współpraca przyczyni się do dalszego rozwoju Uczelni oraz naszego Klubu.