RUSZAJĄ KLASY SPORTOWE W SP 1

Informacje na temat naboru.

W dniach 19 i 20 kwietnia br w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łomży (przyszłe SP nr 1) odbyły się spotkania z udziałem Dyrekcji Szkoły i przedstawiciela Prezydenta Łomży z rodzicami zawodników MŁKS trenujących w rocznikach 2004, 2005, 2006 i 2007.

Według informacji podanych przez naczelnika Wydziału Oświaty p. Andrzeja Piechocińskiego, ze strony Prezydenta Łomży, istnieje pełna otwartość na inicjatywę MŁKS związaną z utworzeniem w  obecnym PG nr 1 czterech klas sportowych w wyżej wymienionych rocznikach. Na spotkaniach ze strony przedstawicieli Urzędu Miasta zostały przedstawione szczegóły oraz zalety systemowego wsparcia sportowej inicjatywy MŁKS. Jednocześnie Dyrekcja Szkoły podkreśliła wolę utrzymania wysokiego poziomu nauczania. Gwarantem poziomu sportowego szkolenia w klasach sportowych zainicjowanych przez MŁKS i wpływu naszego Klubu na zatrudnienie w szkole doświadczonych trenerów, będzie trójstronna umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Łomży, Dyrekcją Szkoły oraz Młodzieżowym Łomżyńskim Klubem Sportowym.

Na koniec, w imieniu Prezydenta Łomży, zaproszono rodziców zawodników trenujących w MŁKS do składania dokumentów w rozpoczętym właśnie naborze do klas sportowych. Do rozważenia tej propozycji zachęca także Zarząd MŁKS.