Spójni Rodzice, spójni Trenerzy, spójny Zarząd = spójny Klub, czyli 1+1+1=1 ?

Spójni Rodzice, spójni Trenerzy, spójny Zarząd = spójny Klub, czyli:  1+1+1=1 ?

Przysłowia mądrością narodu – mówią ludzie:

„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”,

„Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził”,

„Nie czyń nikomu, co Tobie nie miłe”,

„Cel uświęca środki”.

I można by się na tym zatrzymać, jeśli to kogokolwiek zadowala. Nie mniej, przeczytać i wiedzieć – to jedno, a zrozumieć i tym żyć to drugie.

1+1+1=1 ?

Czym jest spójność?

Jak trudne to zadanie można się było przekonać w ostatnich dniach, kiedy w blisko 500 osobowym Stowarzyszeniu wyłoniła się grupa, posiadająca inny punkt widzenia. Doprawdy, czy tylko ta grupa?

W psychologii istnieje taki obszar jak różnice indywidualne, które podpowiadają, że każdy człowiek jest inny, a co za tym idzie – ma swoje, często inne zdanie. Sztuką jest, aby znaleźć optymalny poziom satysfakcji dla wszystkich zainteresowanych, przy czym OPTYMALNY nie oznacza, że WSZYSCY będą tak samo usatysfakcjonowani.  Niejednokrotnie ktoś będzie w takim obszarze mniej, lub bardziej „zadowolonych” z konkretnych działań. Nawet statystycznie, poziom satysfakcji indywidualnych członków tworzących jakąś wspólnotę / stowarzyszenie, nie będzie wprost proporcjonalny w stosunku do np. ilości osób tworzących coś wspólnie. Mało prawdopodobnym jest, że wraz ze wzrostem ilości współpracujących ze sobą ludzi będzie rósł poziom ich zadowolenia czy satysfakcji. Wydaje się, raczej, że mierzony poziom satysfakcji da się wpisać w Krzywą Gaussa, dla której będą wyniki średnie, przeciętne (przeciętnie zadowolonych, może obojętnych), ale też i te skrajne (bardziej – mniej zadowolonych). A zatem, gdzie tu jest miejsce na spójność?

A jednak warto o nią zadbać i nie ma to nic wspólnego z postawą konformistyczną, bo tutaj każdy zachowuje swoje prawo do zadowolenia z jednej, jak i krytykowania z drugiej strony. Każdy, kto tworzy Klub, ma swoje – własne zdanie na dany temat. Nie oznacza to jednak braku podejmowania prób walki, dosłownie, walki o SPÓJNOŚĆ wewnętrzną, gdyż ta zapewnia stabilność, jakość, rozwój. Krytyka także jest warunkiem rozwoju, szukania jakości, pod warunkiem, że jest także… SPÓJNA! Krytyka dla krytyki nie ma sensu i stanowi próbę odwrócenia uwagi, destabilizacji. Potrzebna jest krytyka TWÓRCZA, potrzebne jest myślenie lateralne, aby TWÓRCZO rozwiązywać nabrzmiałe sytuacje konfliktowe. Trzeba tu bardziej znaleźć swoisty kompromis, wznieść się na wyżyny ustępstwa a być może podjęcia aktywności na rzecz wspólnego dobra? Podjęcia działania, współpracy, pomocy, zaangażowania – to zadania przed którymi dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek stoją zarówno RODZICE, TRENERZY jak i ZARZĄD.

Warto pamiętać o celu – jakim jest jest kształtowanie młodego człowieka na piłkarza, świadomego piłkarza.  Im więcej ludzi coś tworzy, tym trudniej o wspólny język, o jednomyślność. Historia Polski wskazuje jak jej mieszkańcy potrafili się jednoczyć – szczególnie w chwilach trudnych, przełomowych. Jaka płynie lekcja z tamtych wydarzeń? Warto zadbać o spójność wtedy, kiedy się rozwijamy, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie. Warto jednoczyć się na co dzień, nie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba, np. w sytuacji zagrożenia.

O spójność trzeba zadbać codziennie.

Wydaje się, że pewna ewangeliczna zasada, powinna być mottem przewodnim, nie tylko dla osób bardziej czy mniej wierzących Biblii. Mądrość bowiem w niej zawarta, stanowi archetyp, jakby motyw pierwotny, który może stać się zasadą naczelną dla wszelkich działań człowieka. Dlatego, „Kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” (J 8,7) może stanowić pewną syntezę, wypadkową, a nade wszystko wniosek ostatnich zdarzeń, które miały miejsce w Klubie MŁKS.

Warto rozmawiać, warto wymieniać zdania, poglądy – oraz szukać tego CO ŁĄCZY, nie tego CO DZIELI !

Absolutnie jasnym jest, że aspekty prawne muszą być przestrzegane – i jestem pewien, że obecna sytuacja znajdzie pozytywny efekt końcowy, a KLUB dzięki całej sytuacji będzie bardziej SPÓJNY, że zarówno nowy Zarząd, Rodzice oraz Trenerzy będą WSPÓŁDZIAŁAĆ będąc jeszcze bardziej SPÓJNYMI, we wspólnej trosce w wychowaniu i szkoleniu młodych piłkarzy!

spojnosc

zdjęcie z e-etat.pl