Zmiana godzin treningów po feriach

U W A G A
Z M I A N A
G O D Z I N
T R E N I N G Ó W

Harmonogram treningów po feriach:

Grupa Biała: Poniedziałek i Środa 16.30 – 17.30

Grupa Czerwona: Poniedziałek i Środa 17.40 – 18.50