Zmiany w Zarządzie MŁKS

W związku z rezygnacją Andrzeja Listowskiego z funkcji Prezesa Zarządu MŁKS w dniu 20 kwietnia 2015r. , decyzją Zarządu nowym Prezesem Klubu został dotychczasowy Wiceprezes Marcin Trojanowski. Wiceprezesem została wybrana Sylwia Just. Pozostałe funkcje zostają bez zmian: Sekretarz – Roman Lemański, Skarbnik – Sebastian Hojdeczko, Członek Zarządu – Jacek Lis.

Zarząd MŁKS serdecznie dziękuje Andrzejowi Listowskiemu za wkład pracy w rozwój naszego klubu oraz życzy wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.