KOMUNIKAT ZARZĄDU MŁKS !

Szanowni Rodzice,

Wszystkie stowarzyszenia, nie tylko te sportowe, ustalają pewne zasady, regulaminy lub inne umowy współpracy. Także Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, który jest stowarzyszeniem sympatyków i pasjonatów piłki nożnej z Łomży i okolic posiada swój statut jak i regulamin. Każdy z rodziców zobowiązany jest do podpisania Członkowskiej Umowy Szkoleniowej i przestrzegania zasad panujących w Klubie.

Wiemy dokładnie, że w okresie letnim kilku naszych zawodników wyjeżdżało z innymi podmiotami na obozy sportowo – szkoleniowe, nie zgłaszając tego faktu ani zarządowi ani trenerom, łamiąc tym samym Umowę Członkowska Szkoleniowo §3 pkt.9. (Uczestnictwo Zawodnika Klubu w obozie piłkarskim lub sprawdzanie umiejętności organizowanych przez inny klub sportowy lub osoby indywidualne bez zgody Trenera Koordynatora MŁKS i Zarządu Klubu, jest równoznaczne ze skreśleniem Zawodnika z listy Zawodników Klubu.)

Nie może być tak, że zawodnik nie jedzie na obóz ze swoją drużyną, a wyjeżdża na inny obóz sportowo – szkoleniowy z innym podmiotem. Jest to brak szacunku do klubu, trenerów oraz kolegów z zespołu, który nie może być akceptowany.

Ze względu na fakt, iż Umowy Członkowsko Szkoleniowe zostały wprowadzone niedawno, Zarząd Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego postanawia nie wyciągać konsekwencji wobec zawodników, którzy złamali regulamin klubowy. Jednakże za każde następne niedostosowanie się do zasad zawartych w Umowie Członkowsko Szkoleniowej będą wyciągane konsekwencje.

ZARZĄD MŁKS