MŁKS rozpoczyna współpracę z ŁSM

W dniu 18 kwietnia została podpisana umowa współpracy pomiędzy Młodzieżowym Łomżyńskim Klubem Sportowym, Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Ogniskiem TKKF „Zefir”. W ramach umowy między innymi ŁSM obejmuje patronatem oraz zapewnia wsparcie finansowe w zakupie sprzętu piłkarskiego do szkolenia najmłodszej grupy, obecnie rocznika 2011. MŁKS od bieżącego roku zapewnia wsparcie techniczne oraz trenerskie turniejów piłki nożnej organizowanych przez Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniową wraz z Ogniskiem TKKF „Zefir”.

Dziękujemy za okazaną pomoc i liczymy w przyszłości na zwiększenie współpracy, która posłuży dalszemu rozwojowi Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ogniska TKKF „Zefir” oraz Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego.