Młodzieżowy ŁKS doceniony

Środki na sport w Łomży zostały podzielone.
Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy otrzymał z budżetu miasta 66 tysięcy złotych na szkolenie dzieci i młodzieży ze środków przeznaczonych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Prezydentowi Łomży Mariuszowi Chrzanowskiemu, za docenienie naszej pracy i tak wysokie dofinansowanie. Warto nadmienić, że Prezydentowi przysługiwało rozdysponowanie 10 proc. (ok. 40 tysięcy złotych) środków przeznaczonych na szkolenie dzieci i młodzieży, które w całości zdecydował się przekazać na MŁKS. Cieszymy się z takiej decyzji, gdyż to pozwoli nam na jeszcze efektywniejsze szkolenie młodych ludzi.
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować za działania Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego na rzecz rozwoju Młodzieżowego ŁKS-u. Jeszcze w tym roku dzięki staraniom Prezydenta ma zostać rozbudowana baza sportowa, z której korzysta nasz klub. Przy ulicy Katyńskiej w Łomży planowane jest powstanie nowego boiska, które będzie dostosowane do potrzeb dzieci trenujących pod naszą opieką.