MŁKS + Rodzice = Wartościowy Wychowanek

Coraz częściej najlepsze szkółki piłkarskie umiejętnie wdrażają model edukacyjny, polegający na łączeniu szkolenia piłkarskiego z lokalnym szkolnictwem. Tym przetartym szlakiem chce podążać również Młodzieżowy ŁKS. Połączenie kontynuowania nauki z pasją trenowania piłki nożnej jest znakomitym rozwiązaniem edukacyjno-sportowym zarówno dla młodego piłkarza, szkoły i klubu. Zintegrowanie szkolenia piłkarskiego z nauką na poszczególnych poziomach nauczania ma wiele korzyści dla każdej ze stron. Najważniejsze z nich to:

1. Jednostka treningowa odbywa się podczas godzin lekcyjnych, w rezultacie odciążając zawodnikowi czas popołudniowo-wieczorny, który może przeznaczyć na naukę lub odpoczynek.

2. Trening podczas godzin lekcyjnych zwiększa dyspozycyjność boisk treningowych na zajęcia popołudniowe dla pozostałych grup MŁKS.

3. Jednostki treningowe podczas zajęć szkolnych przeprowadzają wykwalifikowani trenerzy MŁKS -nauczyciele wychowania fizycznego. Dzięki temu trener jako nauczyciel ma wgląd w wyniki nauczania, reagując na ewentualne problemy. Dodatkowym wsparciem trenera jest współpracujący z rocznikami trener mentalny.

4. Zawodnicy uczący się i trenujący w klasie piłkarskiej mają szansę na osiągnięcie wysokich wyników sportowych w ramach współzawodnictwa szkół, na poziomie wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

5. Wspólna nauka w klasie z najlepszymi kolegami, jakimi są zawodnicy MŁKS grający w danym roczniku. Zawodnicy w klasie piłkarskiej uczą się ponadto samodzielności, odpowiedzialności, konsekwencji w dążeniu do wyznaczonych celów, zawierają przyjaźnie które trwają nierzadko całe życie

Obecnie Młodzieżowy ŁKS przygotowany jest na organizację klas piłkarskich na każdym poziomie nauczania. W rocznikach pokrywających się z nauczaniem na poziomie szkoły podstawowej trenuje odpowiednio:

  • klasa 1 – 50 osób w treningu od roku

  • klasa 2 – 63 osoby w treningu od 2 lat

  • klasa 3 – 72 osoby w treningu od 3 lat

  • klasa 4 – 50 osób w treningu od 3 lat
  • klasa 5 – 50 osób w treningu od 4 lat

  • klasa 6 – 30 osób w treningu od 4 lat

  • klasa 7 – 42 osoby w treningu od 5 lat

  • 1 klasa wygasającego Gimnazjum – funkcjonuje klasa o profilu piłka nożna w PG nr 8

  • 2 klasa wygasającego Gimnazjum – funkcjonuje klasa o profilu piłka nożna w PG nr 8

  • 3 klasa wygasającego Gimnazjum – funkcjonuje klasa o profilu piłka nożna w PG nr 8

Aktualnie wśród trenerów MŁKS, ośmiu posiada wykształcenie nauczyciela wychowania fizycznego. Pozwala to na przeprowadzanie w ramach powszechnego nauczania jednostek treningowych dla młodych zawodników z uwzględnieniem podstawy programowej szkolnictwa oraz konspektów przygotowanych przez MŁKS. Po zakończeniu nauczania na poziomie szkoły podstawowej oraz wygasającego gimnazjum na absolwentów klas piłkarskich czeka pierwsza sportowa klasa piłkarska w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży. Na mocy porozumienia PWSIiP – MŁKS naszemu Klubowi został powierzony nabór oraz opieka nad szkoleniem piłkarskim na poziomie liceum. Następnie piłkarze, którzy ukończą liceum mogą kontynuować edukację w łomżyńskiej PWSIiP na kierunku wychowanie fizyczne.

Dzięki współpracy z lokalnymi szkołami oraz łomżyńską uczelnią zawodnik-wychowanek MŁKS oprócz wyszkolenia piłkarskiego ukończy edukację kwalifikacjami nauczyciela wychowania fizycznego. Niezależnie od dalszej kariery piłkarskiej zawodnik ma w ręku narzędzie, dające niezależny start w dorosłe życie. Dla zawodników-absolwentów PWSIiP, Młodzieżowy ŁKS proponuje pracę na stanowisku trenera MŁKS oraz nauczyciela wychowania fizycznego w jednej z klas piłkarskich w Łomży. Dzięki takiej organizacji szkolenia tworzymy środowisko piłkarskie, z którego wyłonią się kolejni piłkarze, trenerzy, sędziowie oraz przyjaciele Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Trening oraz nauka w klasach piłkarskich dla młodych piłkarzy jest i będzie jedną z przygód wspominanych do końca życia.

Na chwilę obecną brakującym ogniwem zamykającym cały cykl nauki jest utworzenie klas piłkarskich na poziomie szkoły podstawowej. Zarząd MŁKS podejmował już w ubiegłych latach próby utworzenia klas na tym poziomie edukacyjnym dwukrotnie. Jednak nasze potrzeby nie znalazły w szkołach właściwego gruntu do działania. Na poziomie gimnazjum zaufała nam Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 Pani Halina Dąbrowska. Był to czas wzlotów i upadków. Jednak dzięki wspólnemu zaangażowaniu wypracowaliśmy model I,II i III klasy o profilu piłki nożnej na poziomie edukacji gimnazjalnej. To w PG nr 8 wspólnie osiągnęliśmy największy szkolny sukces piłkarski w historii miasta, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski na poziomie szkół gimnazjalnych. Ustąpiliśmy wówczas minimalnie szkołom z Chorzowa oraz Bełchatowa, opartych na modelu szkółek piłkarskich drużyn Ekstraklasy. Finał Ogólnopolski zorganizowaliśmy wspólnymi siłami w Łomży. Również na poziomie liceum otwieramy od września nowy rozdział w łomżyńskim szkoleniu piłkarskim. Dzięki wsparciu oraz zaufaniu do naszej pracy PWSIiP oraz LMS mamy ogromną szansę na stworzenie w Łomży regionalnego ośrodka piłkarskiego.

Przed nami rok, który może okazać się przełomowy w tworzeniu fundamentu szkolenia piłkarskiego, który pozostanie w naszym mieście na wiele lat. Mamy dużą szansę stać się kuźnią piłkarskich talentów, na których wkrótce oparta będzie pierwsza drużyna seniorów Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Przed nami również kolejna próba zorganizowania klas piłkarskich na poziomie szkoły podstawowej. Czy tym razem środowisko łomżyńskie będzie w stanie spełnić marzenia młodych Ełkaesiaków?

Tytułowe zdjęcie z roku 2009 przedstawia drużynę PG 8 opartą na młodych Ełkaesiakach jako zwycięzcy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady oraz brązowi medaliści Finału Ogólnopolskiego. Wśród zawodników między innymi Adrian Mleczek trener rocznika 2004 od września również nauczyciel Wychowania Fizycznego, Daniel Kacprzyk zawodnik seniorów ŁKS 1926, Patryk Szymański mający w swoim dorobku grę w ŁKS 1926, Miedzi Legnica, GKS Katowice, Raków Częstochowa. Z zawodnikami opiekun drużyny Marcin Mroczkowski jako trener i nauczyciel w klasie piłkarskiej teraz trener Juniorów Starszych MŁKS, nauczyciel Wychowania Fizycznego