Rozwiązany problem oświetlenia

Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Ełkaesiaków. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu rodzica zawodnika naszego Klubu Pana Tomasza Wilkowojskiego oraz pracowników wraz z dyrekcją MOSiR w Łomży, wreszcie rozwiązany został problem jednoczesnego oświetlenia dwóch boisk treningowych – naturalnego oraz sztucznego. Prace nad rozwiązaniem problemu oświetlenia trwały od kilku miesięcy. W dniu dzisiejszym podczas treningu juniorów zostały przeprowadzone próby jakości oświetlenia, które potwierdzają możliwość jednoczesnego korzystania z boisk przez seniorów oraz młodych Ełkaesiaków. Brak możliwość jednoczesnego oświetlenia dwóch boisk treningowych był problemem ciągnącym się od momentu powstania Stadionu Miejskiego.

Społeczność Młodzieżowego ŁKS bardzo dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w rozwiązanie problemu.