Walne Zebranie w MŁKS

W dniu 22 stycznia 2017r. o godzinie 17:00 w auli PWSIP w Łomży odbędzie się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Głównym punktem zebrania będzie wybór Zarządu MŁKS. Zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad zostanie dostarczone do wszystkich członków naszego Klubu drogą mailową. Rodziców, którzy jeszcze nie przekazali trenerom aktualnego adresu mailowego prosimy o możliwie pilne uzupełnienie informacji. Poniżej druk zaproszenia Kuratora MŁKS.

Zaproszenie Walne MŁKS 2017

Treść:

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego

 

Szanowni Członkowie Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego,

 

Działając na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2016r., z zachowaniem wymogów wynikających z § 18 i § 19 ust.1 Statutu stowarzyszenia, kurator Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Łomży – Adam Piaścik , serdecznie zaprasza wszystkich członków MŁKS, na Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 22 stycznia 2017r o godz. 17:00 (pierwszy termin), a w przypadku braku kworum o godz. 17:30 (drugi termin) w auli nr 315 Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży przy ul. Akademickiej 14.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków MŁKS.
  2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków MŁKS.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków MŁKS oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Członków.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Wybór członków Zarządu MŁKS.
  7. Dyskusja
  8. Wolne głosy i wnioski.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi do agendy zebrania, proszę o ich kierowanie na adres mailowy: kontakt@mlks.pl , bądź listownie ul. Zjazd 18, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 .

Z poważaniem

Kurator

Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego

Adam Piaścik