Zakończona kontrola w MŁKS

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy 26 stronicowy protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Miasta Łomża na wniosek grupy rodziców.

Przeprowadzona szczegółowa kontrola obejmowała zbadanie zgodności działań władz Klubu ze statutem oraz prawidłowość wydatkowania funduszy przekazywanych przez Miasto Łomża w latach 2015-2016.

Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych otrzymywanych w ramach dotacji z Urzędu Miasta Łomża. Kontrola potwierdziła także zgodność wydatkowania środków według celów wskazanych w umowach. Jedyną nieprawidłowością pozostaje niedopilnowanie terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Kurator MŁKS przypomina, że Walne Zebranie odbędzie się 22 stycznia 2017r. od godziny 17:00 w Auli PWSiP w Łomży