Zarząd MŁKS z absolutorium

Podczas czwartkowego spotkania, Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego – zarząd otrzymał absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 pażdziernika 2018 roku.

Serdecznie dziękujemy szkole ZSMiO w Łomży za udostępnienie auli.