Zarząd MŁKS z absolutorium

Podczas piątkowego spotkania, Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego zarząd otrzymał absolutorium za rok 2016.

Serdecznie dziękujemy partnerowi – szkole PWSIiP w Łomży za udostępnienie auli.